Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în limba engleză.

Structura rezumatelor:

Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Lucrările comunicate poster vor fi pregătite sub formă de power point format 16/4 ppt pentru e-postere.

Rezumatele vor fi trimise online până la 31.03.2019.

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de participare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!

 

 

Instructions for editing the abstracts

The abstract will be written in English. 

Structure of abstracts:

An author can submit up to 3 abstracts as the first author.

Poster papers will be prepared as power point with 16/4 ppt format for e-posters.

The abstracts will be submitted online by 31.03.2019.

IMPORTANT! To accept the abstract sent, the first author must be enrolled as a participant in the congress (by filling in the Online Registration Form and paying the participation fee). Payment of the participation fee will be made until the congress starts!