Ne face plăcere să vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Dorim să vă anunțăm că respectăm prevederile Regulamentului UE privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, aliniindu-ne noilor cerințe.

Vă informăm faptul că PALOMA TOURS / PROevents & CONFERENCE colectează doar date asociate persoanelor fizice/juridice în contextul în care ne sunt solicitate servicii pentru a căror livrare avem nevoie de aceste informații, fiindu-ne necesare în interesul legitim al dumneavoastră.

În contextul participării la un congres medical, pentru validarea creditelor EMC de către Colegiul Medicilor din România, sunt necesare date obligatorii precum nume, prenume, CNP, specialitate medicală, loc de muncă și grad profesional. Alte date, precum adresa de e-mail și numărul de telefon ne sunt necesare pentru a vă transmite informații legate de desfășurarea unei manifestări medicale, spre exemplu: locație, termen limită pentru înregistrare sau trimitere lucrări științifice.

Precizăm că datele dumneavoastră nu vor fi înstrăinate de noi către niciun terț și vor fi folosite numai în scopul în care au fost transmise.

În situația în care veți alege să plătiți cu cardul unul dintre servicii, precizăm că instrumentul de plată electronică este unul sigur și că noi nu stocăm astfel de date (detalii card, conturi bancare), iar plățile se realizează numai în interfețe securizate care aparțin instituțiilor bancare.

Vă informăm că aveți posibilitatea de a reveni asupra deciziei acceptului de comunicare în orice moment și totodată puteți solicita orice informații suplimentare referioare la datele dumneavoastră, contactându-ne la gdpr@palomatours.com / gdpr@pproevents.com.

 

Mai multe informații cu privire la politica de confidențialitate și termenii de utilizare puteți să găsiți aici: https://www.medical-congresses.ro/ 

 

 

We are pleased to inform you that starting with the 25th of May 2018, the European Regulation 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data ("GDPR") is applicable.

We want to let you know that we fully comply with the conditions of the EU Privacy and Data Protection Regulation, aligning ourselves with the new requirements.

We inform you that PALOMA TOURS / PROevents & CONFERENCE only collects data associated with individuals / legal entities in the context in which are requested services for which having personal data is needed in order to deliver the requested services.

In the context of attending a medical congress, data such as full name, Personal ID number, medical specialty, job and professional grade are mandatory for EMC credit validation by the Romanian College of Physicians. Other data, such as email address and phone number, are required to provide you information about the medical event, for example: location, registration deadline, or scientific papers.

Please note that your data will not be shared to any third party and will only be used in the purpose for which it was transmitted.

If you choose to pay by credit card one of the services, we specificate that the electronic payment instrument is a safe one and we do not store any data (card details, bank accounts) and the payments are made only in secured interfaces belonging to bank institutions.

We inform you that you can return to your decision of accepting to communicate your personal data at any time, and you may request any additional information regarding your data by contacting us at gdpr@palomatours.com / gdpr@pproevents.com.

 

More information about the privacy policy and terms of use can be found here: https://www.medical-congresses.ro/